Dysze Dribble Bar

Po szeroko zakrojonych badaniach w dziedzinie stosowania nawozów płynnych, firma BFS opracowała zupełnie nowe dysze o nazwie Dribble Bar. Nowatorski kształt aplikatora oferuje ulepszoną wydajność, wyjątkową, szybką regulacje dawki oraz szeroki zakres ustawień.

DOKŁADNOŚĆ

Dysze Dribble Bar pozwalają na precyzyjne kierowanie płynnego nawozu, eliminują nakładanie się oprysku, minimalizują efekt poparzenia roślin.

EFEKTYWNOŚĆ

Dysze Dribble Bar są szybkie, wydajne i elastyczne w stosowaniu. Zapewniają, iż płynny nawóz może być stosowany w szerokim zakresie warunków pogodowych i klimatycznych.

BEZPIECZEŃSTWO

Dysze Dribble Bar zmniejszają ilość odpadów i związanych z tym kosztów. Usuwają ryzyko związane z uszkodzeniem sąsiednich pół, eliminują możliwość zanieczyszczenia rowów i innych wód.

EKONOMIA

Dysze Dribble Bar oferują szybki i skuteczny sposób stosowania RSM. Szybkość i elastyczność korzystania z dysz zwiększają opłacalność siły roboczej, maszyn oraz czasu.